Solana Foundation Vietnam Grants
🇻🇳

Solana Foundation Vietnam Grants

💸 Nhận tới $ 10k để xây sản phẩm trên Solana

Superteam hiện đang hỗ trợ Quỹ Solana Foundation phát triển hệ sinh thái tại Việt Nam thông qua việc tài trợ tất cả những cá nhân hoặc tổ chức xây dựng ứng dụng trên nền tảng Solana. Các khoản tài trợ này nhằm múc đích thúc đẩy tính phi tập trung, bảo vệ tự do thông tin và chống lại sự kiểm duyệt trên mạng Solana. Trọng tâm chính của các khoản tài trợ là tài trợ cho dApps và các đóng góp kỹ thuật (code, tài liệu, …), nhưng Quỹ cũng có thể hỗ trợ việc xây dựng nội dung và bất cứ hoạt động cộng đồng nào phù hợp với tinh thần của chương trình. Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có ý tưởng hoặc đã từng bắt tay làm đều được hoan nghênh đăng ký và nhận quyết định tài trợ cho khoản tài trợ lên tới $ 10,000. Tổ chức trao các khoản tài trợ này mỗi tháng một lần.

Các lĩnh vực ưu tiên:

 1. Thúc đẩy sự phi tập trung. Xây dựng công cụ cho lập trình viên (để phát triển ứng dụng dễ dàng hơn), xây dựng nội dung và các hoạt động cộng đồng nhằm quảng bá và thúc đẩy sự phi tập trung hơn cho Solana cũng như toàn thế giới.
 2. Giúp Solana chống lại sự kiểm duyệt tốt hơn. Tập trung chủ yếu vào các dự án kỹ thuật và đóng góp mã nguồn để biến Solana trở thành nền tảng xây dựng dApps chống kiểm duyệt tốt nhất.
 3. Công cụ DAO: Tạo công cụ điều phối, giao tiếp, thanh toán, … cho các cộng đồng đang hoạt động trên Solana.
 4. Giáo dục: Tạo nội dung, sự kiện, chương trình hành động và sáng kiến, v.v., để thúc đẩy người dùng cũng như các nhà phát triển và quảng bá sản phẩm sử dụng và hoạt động trên Solana.
 5. Công cụ dành cho Developer: Tạo các công cụ, chương trình và hack/hướng dẫn kỹ thuật để các kỹ sư xây dựng thế hệ dApp tiếp theo trên Solana dễ dàng và nhanh chóng hơn.
 6. Thanh toán: Xây dựng ứng dụng thanh toán cho người tiêu dùng và doanh nghiệp hoặc các tổ chức, thực hiện thanh toán trực tiếp (Peer to Peer), cũng như tích hợp với Solana Pay.
 7. Dự án xã hội: Đầu tư cho các dự án thương mại cũng như nghiên cứu xoay quanh việc thúc đẩy một môi trường tài chính thân thiện và dễ tiếp cận hơn tới mọi tầng lớp xã hội (nhất là những người yếu thế như tàn tật hoặc sống tại vùng sâu, vùng xa); các dự án liên quan tới chống biến đổi khí hậu.

Bạn có thể đọc thêm về Chương trình Tài trợ của Quỹ Solana tại đây, với một số RFP cụ thể cũng có sẵn tại đây.

💡
Quỹ nhận được hàng chục đơn đăng ký mỗi tuần và có thể không có thời gian để đưa ra phản hồi chi tiết về mọi đơn đăng ký. Hãy ghi nhớ điều đó trước khi bạn nộp đơn.

⚙️ Cách hoạt động:

 1. Gửi đơn đăng ký (5 phút).
 2. Tổ chức sẽ cố gắng hết sức để phản hồi trong vòng ~ 48 giờ.
 3. Nếu được chấp thuận, bạn sẽ nhận được thông báo qua email về việc giới thiệu và các bước tiếp theo và 25% số tiền bạn yêu cầu trong ví SOL của bạn sẽ sớm có trong lần thanh toán tiếp theo của chúng tôi.
 4. Cập nhật cộng đồng mỗi tuần một lần về tiến trình của bạn.
 5. Nhận nốt phần tiền còn lại khi hoàn thành các milestone đã trình bày trong đơn đăng ký.
 6. Gửi kết quả để nhận phản hồi và được xem xét hỗ trợ quảng bá, phân phối.

🤝 Hướng dẫn

 1. Ngắn gọn: Rõ ràng và ngắn gọn luôn tốt hơn dài dòng và thiếu trọng tâm.
 2. Xây dựng những gì hệ sinh thái cần: Bên cạnh Đề xuất tài trợ của chúng tôi, chúng tôi thường thấy mọi người trên Twitter (và những nơi khác) nói những điều như "Solana cần X" hoặc "Solana sẽ tốt hơn nếu có Y". Sử dụng thông tin này!
 3. Nguồn mở: Rõ ràng và ngắn gọn luôn hữu ích. Điều làm cho các ứng dụng phi tập trung trở nên mạnh mẽ là do nó được xây dựng trên cơ sở mở và có thể kết hợp được với các phần mềm đang có sẵn. Do đó, khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ các nhóm có ý định mở nguồn sớm sau khi triển khai trên Solana’s Mainnet Beta.

🏆 Những người nhận tài trợ trước đây

Frequently asked questions

Ai đủ điều kiện đăng ký Instagrant?

Bất cứ ai!

"Instant" nhanh như thế nào?

Yêu cầu tài trợ thường được phê duyệt trong 48 giờ hoặc ít hơn.

Ai sẽ ra quyết định tài trợ?

Các quyết định được đưa ra bởi một nhóm Thành viên được chọn từ Superteam.

Các tham luận viên sẽ sử dụng tiêu chí nào để đánh giá các khoản tài trợ?

Chúng tôi thích các dự án 1) mang lại kết quả nhanh chóng và 2) được thực thi bởi nhóm Đề xuất.

Điều kiện nào áp dụng?

Điều kiện duy nhất là bạn phải cập nhật cộng đồng một cách thường xuyên khi dự án của bạn tiến triển.

Triết lý đằng sau chương trình Instagrant là gì?
 • Bằng chứng công việc> Thông tin đăng nhập. Bất kỳ ai cũng được hoan nghênh đăng ký Người lập trình, nếu họ có đủ Bằng chứng Công việc để làm cho ủy ban đánh giá tin rằng công việc sẽ hoàn thành.
 • Tốc độ> Sự hoàn hảo. Chúng tôi muốn tài trợ nhanh chóng. Không hoàn hảo. Chúng tôi tin tưởng mọi người sẽ hoàn thành công việc.
 • Tín đồ> Đồng thuận. Miễn là có đủ túc số tối thiểu của ủy ban đánh giá tin rằng đó là một cách sử dụng quỹ tốt, chúng tôi sẽ tài trợ cho nó.
Tôi có nhận được phản hồi về đề xuất của mình nếu nó bị từ chối không?

Rất tiếc, các nhà tài trợ của chúng tôi không có khả năng cung cấp phản hồi cho từng cá nhân vào lúc này.

🚁
Bạn có một câu hỏi chưa được trả lời ở đây? DM @neilshroff#2180 trên Discord để được trợ giúp.